Žáci se  seznámí s povoláními,která pracují se dřevem ,charakterizují předpoklady pro tato povolání.Seznámí se také s různými druhy dřev a vlastnostmi dřeva,dokáží opracovat dřevěný materiál.Součástí procesu je morální výchova,podporování a rozvíjení komunikačních dovedností.

Mgr.Olga Kostelencová,Ing. Iveta Bednářová,P.Štempec