28 června se všichni  dočkali slavnostního předávání vysvědčení.Někteří chlapci získali za pochvaly třídních učitelů a ředitelky školy drobné odměny a naši čtyři absolventi získali na památku trička.Poděkování patří celému pedagogickému sboru učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga. Mgr.Veronika Machová a Ing. Iveta Bednářová