Žáci získali vědomosti o potravinářských surovinách, které poskytuje zemědělská činnost ke zpracování. Vysvětleny byly způsoby zpracování zemědělských produktů  hlavních i vedlejších, které při potravinářské výrobě vznikají. Chlapci byli zaujati nejen odborným, vtipně a poučně podaným výkladem, ale především možností vyrobit si máslo, sýr, hořčici nebo hustou omáčku z cibule – čatní.

Mgr. Ondřej Marek, Ing. Iveta Bednářová, Pavel Štempec