Své návrhy a představy chlapci přenesli do keramické hlíny. Pod vedením lektorky Vendy Koškové kombinovali různé tradiční techniky, procvičili motoriku prstů, rukou, udržovali svaly lidského těla v činnosti, modelovali. Hlína je velice důležitý prostředek k uvolnění stresů, napětí, působí rehabilitačně. Chlapci dostali možnost najít svůj osobitý styl, originalitu, mohli pozorovat vývoj práce své i spolužáků. Při práci s materiálem vnímali potřebné soustředění, trpělivost i pečlivost. Lektorka jim průběžně ukazovala i své práce, čímž chlapce příjemně motivovala. Nedílnou součástí bylo i barvení výrobků. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jednalo o lehké dokončení celého procesu, i tato etapa vyžadovala poslušnost a disciplínu. Všichni odcházeli šťastni, spokojeni a obohaceni o novou zkušenost. 

Mgr. Ondřej Marek, Ing. Iveta Bednářová, p. Pavel Štempec