Známe naše nejběžnější ryby, stavbu jejich těla nebo způsob života? Tentokrát (2.11.2022) jsme se vydali do areálu v Oldřichově v Hájích Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK. Nejenže jsme si připomněli známé ryby, jimiž jsou kapr, sumec, okoun nebo štika, ale zaměřili jsme se na neobvyklý a velmi zajímavý způsob života lososa. Během programu jsme se dozvěděli, čím je tato vzácná ryba zajímavá, čím se od ostatních rybek liší, proč je chráněná a co ji ohrožuje. Chlapci nejen poslouchali, ale díky množství zajímavých her prošli celý vývoj lososů, jejich putování z říček do moře a zase zpět k nám. Protože v blízkosti areálu protéká říčka Jeřice, vyrobené malé rybky vypustili po proudu a sledovali, kolik z nich dopluje do nedalekého cíle.

Mgr. Olga Kostelencová, Mgr. Ondřej Marek