Jazykové hry a rébusy, které podněcují dětskou jazykovou vynalézavost a tvořivost byly nápaditým prostředkem pro vstup do praktické dílny experimentální tvorby. V průběhu aktivit byli chlapci aktivní, vynalézaví, komunikovali a spolupracovali mezi sebou. Na závěr zabrousili mezi regály plné knih a půjčili si literaturu dle vlastního zájmu.

11.10.2022 Olga Kostelencová, Pavel Štempec