Dne 14. 4. 2021 proběhl na naší škole preventivní program MAJÁKu: „ Na netu.“ Program skrze aktivity poukázal na možná nebezpečí na internetu. Žáci pracovali s příběhy, pomocí kterých byla nastíněna základní pravidla bezpečného pohybu na internetu. Prostor byl věnován i kyberšikaně a jejímu řešení. Dále byl kladen důraz na nebezpečí kontaktu s cizími lidmi a na rizika sdílení informací ve virtuálním prostředí.                                                                                                                                                                                      

Mgr. O. Kaplová