Byl 1. máj a tak jsme vyrazili na malou pouť po stopách Karla Hynka Máchy a jeho slavné básně. Navštívili jsme Staré Splavy a prohlédli si místa okolo hráze Máchova Jezera. Povídali jsme si o básni Máj a dívali se na místa, kde se její děj odehrává. 


(Kieweg, Beránek)