Těšíme se na vánoční svátky, pečeme cukroví.

Mgr. Olga Kostelencová, Ing. Iveta Bednářová