Respekt ke krajině

Na začátku školního roku 2020/2021 jsme vytvořili projekt Respekt ke krajině, v rámci kterého se naši kluci dozvěděli, že elektřinu bereme z elektráren. Vysvětlili jsme si, že elektrárny jsou různé. Některá potřebuje k výrobě elektřiny uhlí, jiné stačí vítr, nebo voda. Každá má pak jiný vliv na naši krajinu. V rámci našich podzimních výletů jsme navštívili přímo místa, kde takové elektrárny jsou, dále pak uhelný důl abychom viděli na vlastní oči, jak se uhlí těží a jak krajina po těžbě vypadá. Abychom vše uzavřeli optimisticky, naučili jsme se něco i o rekultivaci krajiny, která vytěženým lokalitám vrací krásu i život, nikdy však již nedokáže vrátit zpět ty původní. Posledním bodem pak bylo zpracování fotografií z výletů a malování obrázků a vytvoření projektové nástěnky.

Mgr. Bc. Tomáš Kieweg