Dnes 13 června 2024 jsme s poslední třídou zavítali do úpravny vody v Bílém Potoce.Žáky třetí třídy výklad velice zajímal .Cílem  provozu je zásobování kvalitní pitnou vodou,která splňuje jakostní ukazatele vody pro lidskou spotřebu a hygienické požadavky na pitnou vodu.Na zpáteční cestě jsme si prohlédli podhůří Jizerských hor a rozhlednu Heřmanička.Exkurze se vydařila i když jsme trochu zmokli.

Tomáš Dědek,Dis a Ing.Iveta Bednářová