Dne 15.6. jsme s chlapci navštívili Osečnou, kde se konala Svatovítská pouť s tradiční „Kundratickou lávkou“, což je přejezd lázeňského rybníka na kole nebo na trakaři.

Jaroslav Rösler