Čtenářský deník má za úkol seznámit žáky s knihami,o nichž se v hodinách českého jazyka učí. 3.třída během 2.pololetí v rámci čtvrtečních hodin ČJ četla a rozebírala dílo Karin Stružkové- 50 nových povídek na motivy českých pověstí a bájí.Každý ze žáků zpracoval svoji vybranou pověst,kde stručně shrnul základní informace o zvolené báji a úvodní stránku doprovodil vlastní ilustrací a fantazií.Čtenářský deník obsahoval 4 listy- obecné informace o díle,charakteristiku hlavních postav,struční děj ,neznámé slova ,opis textu , vlastní otázky a odpovědi k pověsti a závěr patřil otázce “ Co mně nejvíc bavilo na čtenářském deníku? „.Odměnou klukům tohoto projektu byla exkurze do Prahy ,kde jsme putovali po stopách českých dějin a pražských památkách.

Tomáš Dědek, DiS. a Ing. Iveta Bednářová