Velikonoční svátky – každoročně se opakující, a přitom každý rok s jiným datem, přinášející naději. Naděje na nový život, kdy se po zimě celá příroda probouzí k životu.  Svátky Velikonoc a velikonoční tradice jsou úzce spjaty. A stejně tak i zvyky, které nám zanechali  předkové v bohatých  tradicích, které si připomínáme.I my jsme  společně vyzdobili prostory školy a tříd na blížící se Velikonoce.Ing.Iveta Bednářová,Miluše Mocková,Mgr.Ondřej Marek,L.Richtr,Dis