V letošním školním roce realizujeme úpravu vzhledu rodinných skupin a dalších prostor školy.Tímto chceme poděkovat našemu zaměstnanci panu Trejbalovi za propůjčení svých autorských fotografií.

Mgr. Veronika Machová, Ing. Iveta Bednářová, Pavel Štempec