Pracovní vyučování probíhá pravidelně každé úterý 4 a 5 vyučovací hodinu. Během ledna a února se kluci ve III. třídě podíleli na zimní výzdobě třídy a chodeb školy, jiní opravovali, brousili a natírali lavičky, které dostanou nový “ nový kabát “ a budou sloužit k sezení na hřišti.

Mgr. Ondřej Marek, Tomáš Dědek, DiS. , Ladislav Richtr, DiS. a Ing. Iveta Bednářová