Dne 30.1.2024  proběhl na naší škole preventivný program Majáku na téma Návykové látky. Program skrze aktivity kluků poukázal na možná nebezpečí užívání návykových látek a rizika zdravotních komplikací, která přináší jejich užívání a vznik závislosti.

Ing. Iveta Bednářová a Bc. Ladislav Richtr