Dne 24.11.2023 jsme se spolu se  4 chlapci zúčastnili exkurze na SOU hospodářské  a lesnické Frýdlant. Po příjezdu a uvítání  se nás ujala paní učitelka a prošla s námi učebny , kde nám řekla vše o učebních oborech. Další část byla návštěva technických pracovišť a dílen na tomto učilišti ( kovárna, autoservis nebo místní učilišti kuchyň s jídelnou ). Na závěr jsme s chlapci dali palačinku a jeli jsme se podívat na statek, který patří k učilišti. Po cestě jsme si prohlédli místní vinice, chmelnici a políčka, kde žáci učiliště pěstují mnoho ovoce a zeleniny .

Tomáš Dědek, DiS., Ing. Iveta Bednářová

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/ddszssjchrastava/album/skolni-exkurze-2