Na náměstí v Liberci jsme se dne 20.9.2023 zúčastnili akce „Řemesla nejsou out“, která měla za cílpředstavit různá řemesla. Součástí akce byla možnost vyzkoušet si různé činnosti spojené s některými řemesly. Chlapci si například pod vedením starších studentů vyrobili ptačí budku, vyrazili si své jméno na kovový štítek nebo si vyzkoušeli jak se pokládá dlažba. Velký zájem byl o řezání dřeva řetězovou pilou nebo o jízdu na zahradním traktůrku. Na závěr jsme shlédli módní přehlídku vytvořenou studenty oboru návrhář z Kateřinek. Akce se setkala u chlapců s velký ohlasem a úspěchem.

Mgr.Ondřej Marek a Ing.Iveta Bednářová

Foto zde: https://www.rajce.idnes.cz/ddszssjchrastava/album/skolni-exkurze-remesla-nejsou-nikdy-out