Pozorování přírody, vysvětlení příhraniční spolupráce ČR, PL, NDR.

Mgr. Michal Reiniš