V pátek 11. 11. 2022 a také 25.11. 2022 vyrazila skupina šesti žáků z našeho zařízení do Krásné Lípy. V čokoládovně MANA je čekal zajímavý úkol, na který se moc těšili: pod vedením pracovníků čokoládovny si měli vyrobit vlastní bonbony z pravé belgické čokolády. Vyzkoušeli si spolupráci ve dvojicích a použití různých pomůcek (např. ocelové stěrky a digitálního teploměru). Pod vedením příjemných pracovníků čokoládovny si prošli celým procesem výroby čokolády až po naplnění forem vzniklou hmotou. Cítili se jako opravdoví čokolatiéři. Čekání na vyrobené bonbony jsme si zkrátili prohlídkou výrobny a sledováním výroby s ochutnávkou různých druhů čokolády. Nakonec si chlapci vlastnoručně vyrobené bonbony zabalili a odvezli s sebou. Akce se všem zúčastněným líbila a byla pro nás přínosem.   

Mgr. Michal Reiniš, Mgr. Ondřej Marek a  Ing. Iveta Bednářová