Halloween ve škole

Druhý měsíc školního roku mají naši žáci úspěšně za sebou. Kromě běžných povinností, jež patří ke školní docházce, jsme se v říjnu zúčastnili hned několika akcí. Mezi nejoblíbenější patří Halloween ve škole. S dětmi jsem vyzdobila svoji kancelář a v pondělí 31. 10. 2022 vše vypuklo. Děti přicházeli do kanceláře a plnili různé úkoly a za odměnu si odnesli spoustu sladkostí.  Děti měly možnost seznámit se s tradicemi a zvyky jiných zemí.

                                                                                                 Mgr. O. Kaplová