Závěr celoroční motivační hry s názvem: „ Putování za zvířaty.“

Celoroční motivační hra byla slavnostně zahájena dne 6. 10. 2021 za účasti všech pedagogických pracovníků našeho zařízení. Slavnostní ukončení proběhlo dne 24. 6. 2022 celodenní soutěží pro děti i dospěláky. Bylo to skvělé zakončení školního roku 2021/2022.

                                                                                                Mgr. Olga Kaplová

plakat-zvirata