Tradičním místem, kde naši žáci prezentují hudební rozvoj, je Domov pokojného stáří v Chrastavě, tzv. Charita. Tentokrát jsme ji navštívili u příležitosti Mezinárodního dne žen. Protože klienti domova jsou z různých míst republiky, i výběr repertoáru byl pestrý. Chlapci se na vystoupení vždy těší, mají ale i radost, když vidí zpívající seniory. Dnes nám lidové písně připomínají uplynulé časy. Někdy se z nich poučíme, jindy v nás mohou vyvolat smutek.  Ale v každém případě s každou písničkou najdeme také kus naší vlastní historie tak, jak ji zachytil prostý lidový skladatel.

Mgr. Olga Kostelencová, Mgr. Veronika  Machová ,Ing. Iveta Bednářová