Skoro by se zdálo, že si chlapci jeli oddechnout a jen tak si vyrobit krásnou věc z hlíny. Ale ouha! Sice si s hlínou pohrávali, hnětli ji, váleli, zvlhčovali a tvarovali, ale současně slyšeli takové pokyny a slova, jakoby byli ve školních lavicích. „Dívejte se, dávej pozor, pomoz mu“. Aby byl výrobek nejen okrasný, ale i k praktickému účelu, bylo zapotřebí, aby chlapci respektovali instrukce lektorky. Jen tak mohli vyzkoušet materiál, jehož klady jsou nesporné. Jednak šlo o příjemnou obměnu k obvyklým výtvarným aktivitám, rozvoj jemné motoriky, plastický materiál má navíc relaxační i terapeutický účinek a obrovskou vyjadřovací schopnost. Kromě posilování komunikace a vztahu ke kráse je každý výrobek otiskem individuality. Místností se průběžně s radami střídal smích, ale znatelná byla i únava. Nebylo divu. Chlapci neměli přestávky tak, jak jsou zvyklí mezi hodinami a navíc práce s materiálem žádala neustálé pokračování. Bylo to skoro jako v práci. Prostřednictvím keramické hlíny mohli vstoupit do světa dospělých a reálně si vyzkoušet, jaké to bude, až si oni budou vydělávat na živobytí.

Mgr. Olga Kostelencová, Ing. Iveta Bednářová a Mgr. Ondřej Marek