Dne 20.ledna proběhla školní akce s názvem „Drátování “ ve Větrníku Liberec.Byla zaměřena na manuální zručnost, zdokonalování jemné motoriky jako průpravy na budoucí povolání.Všichni pilně a trpělivě  pracovali a dokončili svůj výrobek.Paní Vendy s dětmi krok  po kroku vysvětlovala postup a technické fígle.Výrobek všichni dokončili  a měli radost z vykonaného díla. 

Ing .Vendula Štefanová, Mgr. Michal Reiniš