28.11. 2021 o první adventní neděli se naše děti zúčastnily hudebního vystoupení a školní akce základní školy v Bílém Kostele n. N. při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku obce. 

Veronika Machová