13. prosince chlapci navštívili zajímavý program, v rámci nějž se seznámili s vybranými druhy našich ptáků, jejich způsobem života, významem a příčinami ohrožení. Učili se rozeznávat běžné druhy ptáků, zamýšleli se nad jejich významem pro přírodu a zaposlouchali se do jejich zpěvu. Vybaveni dalekohledy pozorovali ptačí obyvatele naší krajiny. Dozvěděli se, co je ohrožuje a co je možné udělat pro jejich ochranu.

Mgr. Olga Kostelencová, Ing. Iveta Bednářová, Pavel Štempec