Po dvou letech se nám s turistickým kroužkem konečně podařilo zrealizovat pravidelnou akci – výstup na horu Smrk. Tentokrát šlo o start projektu Závislosti, jako zátěžovou zkoušku fyzické i psychické odolnosti v rámci primární prevence. Všichni výstup zvládli a mohli si tak vychutnat pocit osobního vítězství. 

Mgr. Tomáš Kieweg