Celoroční motivační hra byla slavnostně zahájena dne 6. 1. 2021 za účasti všech pedagogických pracovníků našeho zařízení. Po celý školní rok mohou děti sbírat body za dobré chování, snahu nejen při vyučování, ale i na výchově a získávat různé odměny. Za porušení pravidel hry budou dětem naopak body odebrány. Záleží jen na nich, jak se budou snažit.

 Cílem celoroční motivační hry je pozitivně ovlivnit dění ve třídě (zlepšit motivaci k práci ve škole), doma, na rodinné skupině, posilovat a rozvíjet zdravé sociální vztahy mezi dětmi. Herní aktivita podporuje pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty a respektovat ostatní.

Hra byla slavnostně ukončena dne 29. 6. 2021 celodenní pirátskou soutěží pro děti i dospěláky. Bylo to skvělé zakončení školního roku 2020/2021.

                                                                                                Mgr. Olga Kaplová