V pátek ráno 11.6. 2021 nasedla skupina žáků spolu s p.Štefanovou a p.Bednářovou do školního auta a pan Štempec s námi uháněl západním směrem do středních Čech. Dojeli jsme pod horu Říp a z parkoviště jsme se po vydatném občerstvení vydali dlouhou alejí na výstup. Cesta vede prudce do kopce, hora je sopouch dávné sopky,ale během půl hodiny jsme už obdivovali Rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Jedná se o románskou památku z 11.století, ale dovnitř jsme se nedostali, bylo zavřeno.

Seběhli jsme dolů, to šlo rychleji. Přesunuli jsme se do města Roudnice, kde jsme chtěli navštívit starobylý klášter, ale opět zavřeno. Náladu jsme si spravili porcí zmrzliny na roudnickém náměstí.

Dalším přesunem jsme se ocitli ve městě Mělník, odtud jsme z parkoviště sešli cestou pod zámkem k řece Labe k přístavišti.

Nastoupili jsme do parníku jménem Fidelio, ve kterém jsme byli jediní pasažéři.

Kapitáni nás vezli 10 km rychlostí nejprve Labem, posléze odbočili na soutoku do Vltavy a ještě jsme propluli Vraňansko-hořínským kanálem až k plavebním komorám. Na této technické památce v secesním slohu z roku 1905 jsme obdivovali opravu větší komory. Její horní oblouk se dá zvednout pro proplutí větších lodí.

Po zážitku z plavby nás čekala ještě prohlídka Kostnice v kryptě kostela sv.Petra a Pavla, kde jsou shromážděny pozůstatky 10 až 15 tisíc lidí různého věku i pohlaví. Sbírka kostí je uspořádána a srovnána do obrazů kotvy, kříže a srdce jako symbol naděje, víry a lásky. 

Děti nejvíce zaujala věta : „Kdo jste teď vy, byli jsme i my. Kdo jsme teď my, budete i vy.“

Domů do Chrastavy nás spokojené a znavené p.Štempec dovezl v pořádku v odpoledních hodinách.

Ing. Iveta Bednářová, Ing. Vendula Štefanová