Dokumentace z projektových dní a exkurzí.

Ing.Iveta Bednářová