V průběhu celého roku probíhají v rámci pěstitelského kroužku péče o ovocný sad, skleník a další aktivity v areálu zařízení.

A. Špalková