Vánoční besídka

V pátek 18. 12. 2020 proběhla v našem domově vánoční besídka pro děti a všechny zaměstnance. Děti si pod vedením vychovatelů a pedagogů přichystaly bohatý program plný vánočních koled, dramaticko – hudebních vystoupení. Veliký potlesk i úsměvy na všech tvářích byl tím nejlepším poděkováním za vše. Děti byly skvělé a vše zvládly na výbornou. Jsme rádi, že se nám besídka díky ochotě a nadšení zúčastněných podařila a už se těšíme na další Vánoce…!

                                                                                  Mgr. O. Kaplová