V rámci primární prevence přišel 16. 5. 2024 do jednotlivých tříd lektor organizace ACET Stanislav Hart. S žáky mluvil o závislostech. Na
několika příbězích si mohli uvědomit nebezpečí různých druhů závislostí a společně se zamýšleli nad možnostmi jak řešit podobné situace. Žáci
byli také povzbuzeni k vytváření neškodlivých závislostí (jako například na sportu, posilování, běhu, fitness,…).

Mgr.Ondřej Marek,Mgr.Michal Reiniš a Ing.Iveta Bednářová