V pátek 12. dubna 2024 vyrazila i poslední skupina žáků na Křížovou cestu. Školní exkurze po naučné stezce začala hned ráno a obešli jsme všech 14 křížků. Cestou zpátky jsme si prohlédli zámeckou zahradu a historické centrum. Počasí nám přálo, klukům se akce líbila a těší se další…Tomáš Dědek, Dis a Ing. Iveta Bednářová