Dne 10.11. 2023 jsme se zúčasnili s paní Bednářovou a 3 chlapci exkurze do čističky odpadních vod ve Frýdlantu. Vyjeli jsme dopoledne a na místě si nás převzala paní Najbrtová, ktrerá chlapcům i nám vysvětlila vše o čištění komunálních vod. I přes intenzivní zápach jsme prošli celý provoz, vše viděli na vlastní oči. Po té jsme si prohlídli Místní oddělení PČR a odjeli do Liberce naložit nové kalendáře. Po cestě jsme zahlédli eskortní vozidlo VSČR a u VV Liberec jsi ho chlapci také prohlédli potom jsme se vrátili zpět do školy.

T. Dědek

Foto:https://www.rajce.idnes.cz/ddszssjchrastava/album/exkurze-do-cisticky-ii