Ukončení projektu Jarní poezie
Projekt, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o tématu poezie, seznámit žáky s jejími přínosy (především se schopností stimulovat citovou složku osobnosti člověka) a nakonec práce s vybraným stěžejním dílem. V tomto případě jsme vybrali báseň Máj od Karla Hynka Máchy.
Poslední den jsme tedy věnovali návštěvě Máchova jezera a míst, o kterých se v básni autor zmiňuje.

(Mgr. Kupčíková, Mgr. Kieweg)

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/ddszssjchrastava/album/ukonceni-projektu-jarni-poezie