Se začínajícím jarním počasím máme i nové možnosti, jak realizovat výuku. Využili jsme toho a vyrazili na dlouhý pěší okruh po cyklostezce. Po cestě jsme se několikrát zastavili na důležitých místech. Jedná se o lokalitu plnou zajímavých živočichů i rostlin. Další zastávkou bylo posilovací hřiště. Vzhledem k datu smutného výročí začátku německé okupace naší republiky, jsme si četli text na pamětní desce, která připomíná místní ženský koncentrační tábor.

Cílem bylo tematicky propojit výuku přírodopisu a češtiny, dějepisu ale i dalších předmětů. To vše pak spojit se zdraví prospěšným pohybem.

Bednářová, Kieweg