I v zimních dnech probíhá projektová aktivita – Mezipředmětové vztahy v praxi.
Tentokrát bylo téma příroda v zimě – její projevy, typické změny a také stabilní zdroj energie – voda. Viděli jsme hned dvě vodní elektrárny a jednu původní turbínu. Zažili radost ze sněhu a mohli pozorovat život na zimní pastvině. To jak je pro zvěř zima těžkým obdobím si člověk umí lépe představit prostřednictvím prožitku. Pár hodin venku a děti mají hned přesnější představu než po mnoha hodinách výuky ve školních lavicích.

Mgr. Tomáš Kieweg