Význam přehradních nádrží – zadržování vody, protipovodňový význam, rekreace.

Mgr. Michal Reiniš