Dne 6. 12. proběhla s našimi vycházejícími žáky beseda zaměstnankyň Informačního a poradenského střediska v Liberci na téma Volba povolání. Děkujeme za přínosné informace, protože podávání přihlášek se blíží. 

Mgr. Veronika Machová