Dne 7. října druhá skupina žáků navštívila v rámci školní exkurze čističku odpadních vod ve Stráži nad Nisou. Náš průvodce žáky i učitele seznámil s technologií čištění vody. Upozornil nás, co do odpadu nemáme nikdy házet a jaké kroky je nutno v čističce  provést, aby se odpadní voda mohla vrátit do přírody. Čistička funguje pro spádovou oblast Liberce i Jablonce nad Nisou s kapacitou pro 190 tisíc obyvatel a je pátou největší v ČR. Vyprodukuje 10 000 tun kalu za rok a provoz zajišťují 3 lidé ve 12 hodinových směnách. 450 litrů  / za sekundu vyčištěné vody(ekologicky nezávadné ) putuje zpět do řeky Nisy.   

Mgr, Michal Reiniš a Ing. Iveta Bednářová