Pobyt v Brništi 1. 8. – 5. 8. 2022

Začátkem srpna jsme s chlapci jeli na pobyt do Ekocentra Brniště. Chlapci měli možnost se zúčastnit projektu: „ Přeshraniční setkávání mládeže na téma volby povolání a tvorba „skleněné stezky.“ Po příjezdu do Brniště jsme se ubytovali a hned začalo seznamování s dětmi z Německa. Celý týden se pak chlapci seznamovali s různými tradičními řemesly, mohli si vyzkoušet např. truhlářství nebo sklářství. Navštívili místní sklárnu a podíleli se na tvorbě „skleněné stezky.“ Každý den také probíhalo „jazykové okénko“ a chlapci se velmi brzy skamarádili s dětmi z Německa. Znát to bylo především v odpoledních hodinách, kdy probíhaly zábavné akce (návštěva koupaliště, sklárny, večerní fotbal, společné nákupy, oprava místní kapličky, tvorba skleněné stezky a mnoho dalšího). Celý týden nám svítilo sluníčko a pobyt jsme si všichni náramně užili. Bylo super, že se chlapci snažili komunikovat v cizím jazyce, poznali cizí kulturu a získali nezapomenutelné zážitky. Velký dík patří celému týmu Ekocentra Brniště, paní překladatelce, lektorkám za obětavost, trpělivost a nezištnou práci při přípravě tábora. V den odjezdu se nám nikomu ani nechtělo domů. Cestou k domovu si chlapci v autě vyprávěli o všem, co prožili a děkovali nám za super pobyt v Brništi. My si uvědomili, že nic lepšího než šťastné dítě není.

Těšíme se zase za rok 🙂

O. Kaplová, K. Beránek