Na konci školního roku, 16. – 19.6.2022 proběhl v areálu DDŠ další ročník táboření a pobytu v přírodě. Tentokrát jsme naplánovali pobyt na 3 dny.

První den jsme postavili stany, připravili ohniště a proběhla soutěž ve střelbě z luku. Druhý den jsme navštívili Osečnou, kde se konala pouť. Kluci si zazápasili v Zorba koulích. Zde jsme se i vykoupali v Mlékárenském rybníku, který se nalézá poblíž pramenů Ploučnice. Večer jsme si opekli buřty na ohýnku. Třetí den jsme dopoledne uklidili tábořiště a po obědě jsme odjeli na přehradu Mlýnice. Počasí nám přálo, bylo velmi teplo.

Tuto akci považujeme za vydařenou, chlapci byli spokojeni a naučili se novým dovednostem.


Jiří Kubánek, Jaroslav Rősler