Sérii školních výletů odstartovala II. třída. Ve čtvrtek 5. 5. 2022 v ranních hodinách odjeli žáci do Ralska – Hradčan, kde na ně čekala lektorka, paní Eva Zikmundová. Výlet začal v hradčanském infocentru. Expozice je velmi vkusně a zajímavě věnována historii i současnosti lesnictví v této oblasti, myslivosti, přírodním podmínkám, geologickým zajímavostem, floře a fauně. Vycpané exponáty živočichů umožnily chlapcům udělat si představu o tom, jak mnozí tvorové ve skutečnosti vypadají, připomněli si, jak lze odvodit stáří stromu pomocí letokruhů nebo porovnat dřevo různých stromů co do jejich struktury, ale i barvy zvuku. Společně se potom auty přesunuli do školícího areálu, kde již byly připraveny kůže, rohy, parohy některých živočichů, které je možno v mimoňských lesích spatřit. Chlapci si vše mohli osahat a navíc měli štěstí, nedaleko viděli pasoucí se stádo muflonů a daňků. Dozvěděli se mnoho nových pojmů, např. co je to obora, jací živočichové v ní žijí, jak lze určit stáří některé tzv. vysoké zvěře, jak roste paroží, jak se dostal do mimoňské obory zubr evropský – největší obratlovec evropského kontinentu, kterého člověk před sto lety ve volné přírodě vyhubil a mnoho dalších „jak“. Chlapci pozorně poslouchali, dotazovali se a smáli a není divu, že jim i pořádně vyhládlo. Za povedeným povídáním udělal tečku oheň, na němž si všichni opekli buřtíky. Poté se výletníci přesunuli na hradčanské letiště, které je překvapilo svojí rozlohou, téměř tříkilometrovou ranvejí a hangáry pro letadla. Nutno dodat, že počasí po celou dobu přálo a třídní kolektiv si školní výlet náležitě užil!!!

Mgr. Olga Kaplová, Mgr. Olga Kostelencová, Pavel Štempec