Návštěva Domu přírody Českého ráje

V úterý 12. dubna jsme s žáky navštívili Dům přírody Českého ráje, který se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova. Pro návštěvníky je zde připravena jedinečná expozice, kde prostřednictvím smyslového vnímání představuje fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň chce probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území. Expozice se sestává z celkem osmi buněk, z nichž je…

Přečíst

Hod Boží velikonoční

V Den Božího hodu bylo dvěma našim chlapcům umožněno setkat se se svými sourozenci umístěnými v Dětském domově v Duchcově. Setkání, stejně jako celá neděle, se neslo v pohodě, klidu a všem zúčastněným přineslo spoustu radosti. Ing. Jan Ulmon – vychovatel

Přečíst