Výtvarné a pracovní činnosti jsou zaměřené nejen na estetické vnímání a kreativitu,ale rozvíjí především motorické dovednosti žáků.

Ing. Iveta Bednářová, Mgr. Ondřej Marek