V rámci projektu „Podzim všemi smysly“ žáci navštívili 52.veletrh zemědělství ,zahrádkářství a potravinářství. Součástí  veletrhu byla i celostátní výstava hospodářských zvířat   „Náš chov“. Chlapci si oživili poznatky z přírodovědy, seznámili se s používanou technikou a mechanizací. Exkurze  byla velice zajímavá a všem se nám líbila.

Mgr.Olga Kostelencová a Ing. Iveta Bednářová