S pásmem lidových, country písní a tancem vystoupila 5-tice hochů v Domově důchodců a přítomným zpestřila všední den. Senioři si s nimi společně zazpívali a jejich úsilí ocenili úsměvem a potleskem. 


Mgr. Olga Kostelencová, Ing. Iveta Bednářová